Histoire_de_Judas

Na een lange periode van terugtrekking, voegt Jezus zich samen met zijn discipel en dienaar Judas weer bij zijn gemeenschap. Met zijn lessen doet hij het volk versteld staan, en trekt aandacht van verzetsgroepen, hogepriesters en de Romeinse autoriteiten. Wanneer hij de kooplieden van de tempel verdrijft, toont Judas zich de ware beschermer van het woord van de meester…

Après un long jeûne, Jésus rejoint les membres de sa communauté, soutenu par son disciple et intendant, Judas. Son enseignement sidère les foules et attire l’attention des grands prêtres et de l’autorité romaine. Peu avant son arrestation, Jésus confie une ultime mission à Judas…

After a long period of withdrawal, Jesus rejoins the members of his community, accompanied by his disciple and steward, Judas. His teaching astounds the crowds and attracts the attention of resistance groups, high priests and the Roman authorities. When he drives the merchants from the Temple, it is Judas who shows himself to be the guardian of the words of the master…

Franse Competitie 2015
Compétition Française 2015
French Competition 2015
2015 / France / 99 min
French with English subtitles
Cast: Nabil Djedouani, Mohamed Aroussi, Rabah Ameur-Zaïmeche